Gubilište

 • Matija Debeljuh
 • Igrani
 • Eksperimentalni
 • 2020
 • 21:20
 • Kratkometražni

Trapula

 • Ivan Ramljak, Marko Škobalj
 • Igrani
 • Eksperimentalni
 • 2013
 • 25:00
 • Kratkometražni

Zima

 • Damir Radić
 • Dokumentarni
 • Eksperimentalni
 • 2017
 • 7:41
 • Kratkometražni

Najmanji

 • Tomislav Šoban
 • Animirani
 • Eksperimentalni
 • 2013
 • 16:34
 • Kratkometražni