Opći uvjeti korištenja

1. UVODNE ODREDBE

1.1. Umjetnička organizacija Zagreb Film Festival, Ulica grada Vukovara 35a, Zagreb, OIB: 85305939367, upisana u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture pod registarskim brojem: UO-212/2 (dalje u tekstu ''ZFF'' ili ''mi'') registrirana je za pružanje audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev i putem web stranice www.croatian.film na kojoj se nalazi platforma Croatian.film (dalje u tekstu ''Stranica'') omogućava posjetiteljima gledati filmove i informirati se o domaćoj produkciji.

1.2. Molimo da se prije narudžbe bilo kojeg proizvoda ili usluge koje pružamo na Stranici upoznate s ovim Općim uvjetima korištenja (dalje u tekstu: ''Uvjeti''). Pristupanjem Stranici i korištenjem usluga na Stranici prihvaćate ove Uvjete i sva druga pravila objavljena na Stranici, a naročito Politiku privatnosti. Imamo pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete i druga pravila. Navedene promjene stupaju na snagu danom objave na Stranici. Nastavljanjem korištenja usluga na Stranici pristajete na opisane promjene, stoga savjetujemo povremene provjere.

1.3. Fer pristup prema posjetiteljima Stranice i jasne ugovorne odredbe dio su našeg poslovanja te stoga ovim Uvjetima uređujemo pravila vezana za korištenja naših usluga putem Stranice, naročito vodeći računa o pravu zaštite potrošača. Imate li bilo kakva pitanja o Uvjetima i drugim pravilima na Stranici slobodno nam se obratite na info@croatian.film.

2. SKLAPANJE UGOVORA

2.1. Usluge Stranice može koristiti svaka poslovno sposobna osoba (dalje u tekstu: ''Korisnik'' ili ''vi''). Korisnik može u svojstvu posjetitelja Stranice pregledavati sadržaj Stranice bez obveze registracije korisničkog računa. Ako želi koristiti usluge na Stranici Korisnik mora registrirati svoj korisnički račun i prijaviti se u sustav unosom traženih podataka. Ako ste maloljetni ili nemate poslovnu sposobnost postupamo sukladno primjenjivim propisima što može uključivati dodatne zahtjeve kao što su suglasnost roditelja, zakonskog zastupnika djeteta ili druge radnje. Prilikom korištenja Stranice i usluga na Stranici prikupljamo određene osobne podatke sukladno našom Politikom privatnosti.

2.2. Ovi Uvjeti čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno s opisom usluge i naknadom za naručenu uslugu, kada je primjenjivo. Korisnik u koracima narudžbe potvrđuje da je prethodno sklapanju ugovora upoznat i suglasan s odredbama ovih Uvjeta, Politike privatnosti te s predugovornim obavijestima koje su sadržane u ovim Uvjetima. Prilikom registracije korisničkog računa i ispunjavanja narudžbe Korisnik se obvezuje unijeti točne i potpune podatke. Ugovor je sklopljen kada Korisnik uplati naknadu za naručenu uslugu, a kada se usluga pruža bez naknade trenutkom narudžbe, sve sukladno odredbama ovih Uvjeta i drugim primjenjivim pravilima. Odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom narudžbe usluge snosi Korisnik.

3. SADRŽAJ I KORIŠTENJE STRANICE

3.1. Imamo pravo u svako doba bez prethodne najave promijeniti, odgoditi, ograničiti pristup ili ukinuti Stranicu, bilo koji dio Stranice i usluge koje pružamo putem Stranice. Imamo pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja Stranice kako bismo osigurali poštivanje ovih Uvjeta i primjenjivih propisa. Imamo pravo Korisniku uskratiti daljnje korištenje Stranice te poduzeti druge prikladne mjere ako Korisnik krši ove Uvjete, druga pravila Stranice, važeće propise ili na drugi način onemogućava rad Stranice.

3.2. Korištenjem Stranice dajemo vam ograničeno, neisključivo, neprenosivo i opozivo pravo korištenja sadržaja Stranice i usluga u isključivo osobne svrhe pojedinog registriranog Korisnika, sve sukladno ovim Uvjetima i drugim pravilima Stranice. Korisnik nije ovlašten javno prikazivati filmove koji su dostupni na Stranici. Korištenjem Stranice Korisnik prihvaća odgovornost za sve radnje poduzete na Stranici i u vezi sa Stranicom. Obveza Korisnika je koristiti Stranicu u skladu s ovim Uvjetima, drugim pravilima Stranice, primjenjivim propisima te općim načelima morala. Naročito se Korisnik obvezuje da neće koristiti Stranicu kako bi naštetio trećim osobama, obavljao nezakonite ili neovlaštene radnje ili prekršio bilo koji važeći propis.

3.3. Urednički sadržaj Stranice naše je vlasništvo. Svi sadržaji na Stranici uključujući i prikazane filmove, kolumne, intervjue i druga autorska djela zaštićeni su pravima intelektualnog vlasništva te se ne smiju objavljivati, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka nositelja tih prava. Korisnik osobito nema pravo skidati podatke, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati ili na bilo koji drugi način mijenjati sadržaj Stranice, prikazane filmove, kolumne, intervjue i druga autorska djela ili usluge ZFF-a.

3.4. Objavom vašeg sadržaja na Stranici dajete nam pravo korištenja tog sadržaja vremenski i prostorno neograničeno bez obveze plaćanja bilo kakve naknade. Imamo pravo takav sadržaj objavljivati, reproducirati, distribuirati, modificirati, prilagođavati, prevoditi i na bilo koji drugi način koristiti. Navedeno se ne odnosi na vaše osobne podatke.

4. REGISTRACIJA KORISNIKA

4.1. Aktivacija korisničkog računa vrši se bez naknade. Aktivacijom korisničkog računa i/ili samim korištenjem Stranice prihvaćate odgovornost za sve radnje poduzete na Stranici. Jedan Korisnik može imati samo jedan korisnički račun. Nije dozvoljeno korištenje imena i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba ili je njihovo korištenje na drugi način nezakonito ili štetno. Imamo pravo odbiti registraciju, ukinuti korisnički račun i poduzeti druge prikladne mjere ako na bilo koji način kršite ove Uvjete i druga pravila Stranice ili na neki drugi način usporavate ili ometate rad Stranice.

4.2. Dužni ste brinuti se o sigurnosti vaše korisničke lozinke. Ne odgovaramo za zlouporabu lozinke. Odmah nakon što prijavite zlouporabu poduzet ćemo prikladne radnje radi zaštite vaših prava. Zlouporabu lozinke možete javiti na e-mail info@croatian.film.

5. OBILJEŽJA USLUGA

5.1. Svoje usluge pružamo isključivo putem Stranice. Usluge koje pružamo su audiovizualne medijske usluge na zahtjev. Gledanje filmova za koje se plaća naknada moguće je samo Korisnicima koji imaju registriran korisnički račun i izvrše prijavu. Gledanje filmova za koje se ne plaća naknada moguće je bez obveze registracije i prijave korisničkog računa. Usluga se pruža na način da Korisnik po uplati naknade za odabrani film, kada je gledanje naplatno, odnosno samim odabirom filma, kada je gledanje besplatno, ima pravo pogledati odabrani sadržaj. Materijal filma ograničen je na audiovizualni i tekstualni zapis u digitalnom obliku. Usluge se pružaju putem platforme VIMEO. Dostava se ne obavlja u fizičkom obliku, već isporukom digitalnog sadržaja.

5.2. Usluge na Stranici prikazane su fotografijama i popratnim tekstom koji su instruktivne naravi. Korisnik pristaje koristiti naše usluge na temelju osnovnog opisa, slika i video materijala - trailera koji se nalaze na Stranici. Na Stranici su točno navedena obilježja pojedinog odabranog filma. Eventualni neznatni nesklad između navedenog opisa i sadržaja samog filma ne predstavlja materijalni nedostatak u smislu važećih propisa.

5.3. Ako iz bilo kojeg razloga nismo u mogućnosti pružiti neku uslugu kada je gledanje filma naplatno, odmah ćemo vas o tome obavijestiti i ponuditi vam mogućnost otkazivanja ugovorene usluge i povrata uplaćenog iznosa, naknadno pružanje ugovorene usluge ili zamjenu te usluge drugom uslugom po vašem izboru.

6. KORACI ONLINE NARUDŽBE

6.1. Korisnik na Stranici slobodno pregledava raspoložive filmove. Korisnik se klikom na pojedini film upoznaje s detaljima filma kao što su naziv filma, ukupni iznos naknade za gledanje filma, opis radnje, zemlja porijekla, redatelj, producent, trajanje, žanr, nagrade, recenzije i slično. Ako se Korisnik odluči na gledanje pojedinog filma, kada je gledanje naplatno, odabire ikonicu VIMEO, a kada je gledanje besplatno, samo klikne na ikonu POKRENI FILM. Kada je gledanje naplatno, postupak narudžbe se potom nastavlja putem platforme VIMEO.

6.2. Kada je gledanje filma naplatno, u sljedećem koraku Korisnik unosi tražene podatke i poduzima radnje nužne za sklapanje ugovora i pružanje odabrane usluge, sve sukladno odgovarajućim pravilima platforme VIMEO. Da bi naručio odabranu uslugu, Korisnik mora biti prijavljen sa svojim VIMEO računom ili putem svojeg Facebook ili Google računa. Korisniku je prije uplate vidljiv sadržaj naručene usluge i ukupni iznos naknade. Po unosu svih traženih podataka i poduzetih radnji, Korisnik potvrđuje svoju narudžbu odabirom odgovarajuće ikone. Po provedenoj uplati Korisniku je omogućeno gledanje odabranog filma. Na Stranici se nalaze Upute za gledanje filmova s tehničkim opisom i koracima koje potrebno poduzeti.

6.3. Kada je gledanje filma naplatno, Korisnik ugovorenu uslugu plaća na VIMEO platformi online kartičnim plaćanjem ili putem Paypal računa, sve sukladno odgovarajućim pravilima platforme VIMEO i drugih pružatelja usluga. S obzirom da se naknada se ne plaća izravno na račun ZFF-a, nismo u mogućnosti izdati račun za pruženu uslugu.

7. NAKNADA

7.1. Kada je gledanje filma naplatno, naknada za pružanje usluga izražena je sukladno pravilima VIMEO-a. Cijene usluga podložne su promjenama do trenutka ugovaranja određene usluge s pojedinim Korisnikom, o čemu je Korisnik prethodno obaviješten na jasan i razumljiv način. Imamo pravo odrediti popuste i posebne akcije koje se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje.

7.2. Određene filmove na Stranici moguće je gledati besplatno.

8. INTERAKCIJA KORISNIKA

8.1. Aktivacijom korisničkog računa ostvarujete pravo pristupa na zatvorenom dijelu Stranice na kojem pravo pristupa imaju i drugi Korisnici i na kojem svaki Korisnik ima uvid u korisničko ime i objavljeni sadržaj drugog Korisnika. Na zatvorenom dijelu stranice Korisnici imaju pravo ocijeniti i komentirati pogledani film.

8.2. Svaki je Korisnik osobno odgovoran za svoju interakciju i komunikaciju s ostalim Korisnicima te prihvaća da takva interakcija i komunikacija nema povjerljiv sadržaj, te stoga imamo pravo, ali ne i obvezu, nadzirati komunikaciju među Korisnicima koja se odvija putem Stranice. Obvezujete se poštivati naša upozorenja i upute vezano za navedeno. Ne odgovaramo za sadržaj koji Korisnici objavljuju. Sve objave, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video i drugi sadržaj objavljeni na, prenešeni preko ili linkani sa Stranicu isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. Imamo pravo brisati, promijeniti, premjestiti ili izbrisati svaki sadržaj Stranice po vlastitom nahođenju i bez prethodne najave. Svi eventualni sporovi nastali iz međusobnih odnosa Korisnika rješavaju se isključivo između Korisnika. Ne odgovoramo za štetu nastalu kao posljedica takvih odnosa.

9. ODGOVORNOSTI

9.1. Obvezni ste samostalno si osigurati sve tehničke uvjete kako biste mogli koristiti naše usluge, kao što su prikladan uređaj, software i pristup Internetu. Filmovi se na prikazuju na originalnom jeziku, što uključuje strane jezike.

9.2. Sukladno važećim propisima odgovaramo za nedostatke usluga koje se mogu naručiti putem Stranice kada je gledanje filmova naplatno. S obzirom da se radi o isporuci digitalnog sadržaja koji se prikazuje putem platforme VIMEO takva odgovornost je praktično ograničena.

9.3. Pristup Stranici povremeno može biti nedostupan zbog održavanja Stranice ili uvođenja novih sadržaja na Stranici. Takve okolnosti nastojat ćemo ukloniti u najkraćem mogućem roku. Ne odgovaramo za eventualne štete nastale Korisniku zbog tehničkih problema, radnji pružatelja telekomunikacijskih usluga, funkcionalnosti platforme VIMEO, funkcionalnosti sustava za online plaćanje niti za druge okolnosti koje su izvan naše kontrole. Stranica može sadržavati podatke i linkove na web stranice trećih osoba. Nemamo mogućnost nadzora nad navedenim stranicama niti odgovaramo za točnost, potpunost i dostupnost sadržaja niti za proizvode i usluge na stranicama trećih osoba.

9.4. Do najveće mjere dopuštene primjenjivim propisima ne odgovaramo za bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana Korisniku u vezi s korištenjem ili pouzdavanjem u bilo koji sadržaj objavljen na Stranici. U slučaju bilo kakvih zahtjeva za naknadu štete trećih osoba, vezano za sadržaj koji ste dostavili te za radnje koje ste poduzeli ili propustili poduzeti, obvezujete se preuzeti cjelokupnu odgovornost za takvu štetu te poduzeti sve radnje kako bi otklonili takvu odgovornost od nas, te nadoknaditi nam sve troškove proizašle iz takvih zahtjeva trećih osoba.

10. PRIGOVORI KORISNIKA I RJEŠAVANJE SPOROVA

10.1. Na odnose između ZFF-a i Korisnika primjenjuju se propisi Republike Hrvatske.

10.2. Korisnik ima pravo na prigovor zbog bilo kojeg razloga vezanog za ispunjavanje ovog ugovora ili ako je posebno predviđeno propisima. Prigovor se upućuje na e-mail info@croatian.film ili pisanim putem na adresu naznačenu u članku 1.1. ovih Uvjeta. Na zaprimljeni prigovor ćemo odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja urednog prigovora. Korisnik ima pravo na jednostrani raskid ugovora ako je tako predviđeno Zakonom o zaštiti potrošača.

10.3. Ovim vas putem obavještavamo o obvezi rješavanja potrošačkih sporova putem tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova. Ako se određeni spor ne može riješiti izravno putem postupka po pisanom prigovoru Korisnika, ZFF će u odgovoru obavijestiti Korisnika o rješavanju spora putem tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova uz pisanu izjavu o mogućnostima pokretanja postupka pred navedenim tijelima te o tome hoće li se upustiti u postupak pred nekima od njih. Podredno, u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.