Politika privatnosti

1. UVODNE ODREDBE

Umjetnička organizacija Zagreb Film Festival, Ulica grada Vukovara 35a, Zagreb, OIB: 85305939367, kao voditelj obrade osobnih podataka, u svojem se poslovanju zauzima za zaštitu privatnosti i osobnih podataka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 - GDPR te drugih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Ova Politika privatnosti (dalje u tekstu: ''Politika'') primjenjuju se na svaku osobu čiji se osobni podaci obrađuju tijekom korištenja Stranice ili narudžbe proizvoda i usluga putem Stranice. Odredbe o korištenju Stranice nalaze su u našim Općim uvjetima korištenja. Kratice koje se koriste u ovoj Politici imaju isto značenje kao u Općim uvjetima korištenja.

Ovom Politikom pružamo jasne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka te omogućavamo jednostavan nadzor i upravljanje osobnim podacima. Predmet ove Politike postupanje je s osobnim podacima Korisnika prilikom posjete i korištenja web stranice www.croatian.film. Pridržavamo pravo u svako doba jednostrano izmijeniti ovu Politiku. Na Stranici se uvijek nalazi važeća verzija ove Politike. Korištenjem Stranice odnosno prihvaćanjem Općih uvjeta korištenja suglasni ste i s ovom Politikom.

2. PRAVNI TEMELJ I SVRHA OBRADE 

ZFF obrađuje osobne podatke Korisnika u svojstvu druge ugovorne strane ili posjetitelja Stranice u sljedećim slučajevima:

- kontakt s Korisnicima putem e-maila ili broja mobitela koji su navedeni na Stranici. Tada e-mail Korisnika koristimo u svrhu informiranja Korisnika o proizvodima i uslugama koji se nalaze na Stranici. Osnova obrade osobnih podataka jest poduzimanje radnje na zahtjev Korisnika prije sklapanja ugovora. Druge osobne podatke koje Korisnik svojevoljno da ovim putem, kao što su primjerice ime i prezime ili broj telefona, ne obrađujemo ako nije nužno za ovu svrhu;

- pretplata Korisnika na naš newsletter. Tada e-mail Korisnika koristimo za povremeno slanje obavijesti o posebnim ponudama i novosti o proizvodima i uslugama koji se nalaze na Stranici. Osnova po kojoj se osobni podaci prikupljaju jest privola koja se daje označavanjem polja kvačicom;

- interakcija s Korisnicima na društvenim mrežama (Facebook, Instagram i dr.). Tada možemo imati uvid u podatke kao što su ime i prezime Korisnika te osobni podaci dani u reakcijama, komentarima, porukama i slično. Koristimo društvene mreže kako bismo odgovorili na upite Korisnika i kako bi obavijestili Korisnike o novostima u radu. Ovisno o svrsi obrade, osnova obrade osobnih podataka jest poduzimanje radnje na zahtjev Korisnika prije sklapanja ugovora ili privola Korisnika;

- online narudžba naplatnih usluga detaljno je uređena Općim uvjetima korištenja. Ako želi koristiti naplatne usluge na Stranici Korisnik mora registrirati svoj korisnički račun i prijaviti se u sustav unosom svoje e-mail adrese, imena i prezimena. Ako se Korisnik odluči na gledanje pojedinog filma za koje se plaća naknada, odabire ikonicu VIMEO. Postupak narudžbe se potom nastavlja putem platforme VIMEO. S obzirom da Korisnik ugovorenu uslugu plaća na VIMEO platformi online kartičnim plaćanjem ili putem Paypal računa, daljnji osobni podaci Korisnika obrađuju se sukladno odgovarajućim pravilima platforme VIMEO i drugih pružatelja usluga – ZFF ne obrađuje osobne podatke Korisnika u tom dijelu. Osnova obrade osobnih podataka je izvršavanje ugovora u kojem je Korisnik stranka;

- kada se na Stranici omogućava besplatno gledanje filma ZFF ne obrađuje osobne podatke Korisnika.

ZFF će ukloniti obrađene osobne podatke prestankom osnove za njihovu obradu.

3. DIJELJENJE I RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA

U pružanju usluga putem Stranice koristimo vanjske pružatelje usluga, i to platformu VIMEO za omogućavanje gledanja filmova te pružatelje usluga online kartičnog plaćanja ili plaćanja putem Paypal računa. ZFF ne dijeli vaše podatke s navedenim osobama, već Korisnik s istima, kada je gledanje filma naplatno, samostalno stupa u odnos u tijeku narudžbe usluge na Stranici.

Dijelimo osobne podatke s trećim osobama samo kada je to potrebno radi izvršenja sklopljenog ugovora ili ako se radi o zakonskim obvezama ZFF-a. ZFF može dijeliti osobne podatke Korisnika s trećim osobama u skladu s ugovornim obvezama prema suugovarateljima ZFF-a ako postoji legitimni interes ZFF-a, i odnosi se primjerice na stručne savjetnike, računovodstvo, pružatelje IT usluga, odvjetnike i kurirske službe. ZFF može dijeliti osobne podatke i s nadzornim tijelima, sudovima ili državnim agencijama kada je takvo dijeljenje podataka propisano zakonom. Ako je dopušteno, ZFF će tada poduzeti sve razumne napore kako bi Korisniku uputila prethodnu obavijest o takvom dijeljenju osobnih podataka. Prikupljeni osobni podaci neće biti dostupni trećim osobama u svrhu ponude proizvoda i usluga trećih strana, osim ako Korisnik da privolu u tu svrhu.

Prikupljene osobne podatke čuvamo dok postoji osnova za obradu određene kategorije osobnih podataka, primjerice do povlačenja privole. Osobne podatke u potpunosti brišemo iz svih sustava pohrane najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka osnove za obradu i čuvanje, odnosno kasnije ako je posebnim propisima određena obveza čuvanja navedenih podataka.

4. KOLAČIĆI

Stranica koristi kolačiće kako je opisano u zasebnim pravilima o kolačićima koja se nalaze na Stranici.

5. SIGURNOST

Koristimo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere radi zaštite vaših osobnih podataka. Naše se sigurnosne mjere kontinuirano unapređuju sukladno tehnološkom razvoju.

6. PRAVA KORISNIKA

Omogućavamo Korisnicima lako i transparentno upravljanje osobnim podacima putem sljedećih prava:

- pravo u svakom trenutku povući danu privolu slanjem e-maila s naznakom ''Uskrata privole'' uz navođenje koja se privola povlači. Privola za slanje newslettera može se povući i otkazivanjem prijave na newsletter na dnu svakog newslettera;

- pravo dobiti potvrdu koje osobne podatke Korisnika obrađujemo i pristup osobnim podacima koje obrađujemo slanjem e-maila s naznakom ''Pristup podacima'';

- pravo zahtijevati da ispravimo ili dopunimo osobne podatke ako su netočni ili nepotpuni;

- pravo zatražiti brisanje osobnih podataka ako više nisu nužni u svrhe u koje ih obrađujemo;

- pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te pravo zatražiti izravan prijnos tih podataka drugom voditelju obrade, ako je primjenjivo i tehnički izvedivo;

- pravo zatražiti ograničenje daljnje obrade, ako je primjenjivo;

- pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, ako je primjenjivo, i pravo na pritužbu nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Molimo sve Korisnike da se prije eventualnog obraćanja Agenciji prvo obratite nama jer želimo u dobroj vjeri izravno riješiti svaku moguću situaciju vezanu za zaštitu osobnih podataka, pri tome u cijelosti poštujući prava Korisnika. 

Svoja prava možete ostvarivati slanjem e-maila na info@croatian.film ili slanjem pošte na našu adresu naznačenu u ovoj Politici, s naznakom prava koje ostvarujete.